Architectuur Interpretaties

In opdracht van DordtYart* om een locatie gebonden project uit te voeren duikt
De Jong, niet vreemd gezien haar afkomst, woonplaats en eerdere en lopende projecten, vrijwel automatisch in de geschiedenis van het eiland Dordrecht om ook daar te onderzoeken hoe men er door de eeuwen heen met het water is omgegaan.
Zij stuit hierbij op het fascinerende verhaal van de Grote- of Zuid-Hollandse Waard; een 42.500 ha groot ‘vroegtijdig deltawerk', dat in de Sint Elisabethsvloeden ten onder is gegaan. Anja gaat op fotografische zoektocht naar locaties van tijdens de 15e eeuwse Sint Elisabethsvloeden verdronken dorpen van de Grote of Zuid-Hollandse Waard
op en rond het eiland van Dordrecht.

Het woord 'submersa' werd gebruikt in de weinige geschreven bronnen, die het eerdere bestaan van de verdwenen dorpen in de Grote Waard bevestigen, namelijk de kerkelijke rekeningen van de bisdommen van Luik en Utrecht waar deze dorpen onder vielen. Toen er uit deze gemeenten geen gelden meer binnenkwamen, noteerde men slechts 'submersa' in de boeken.

 * DordtYart is een internationaal centrum voor hedendaagse kunst, gevestigd in de machinehal van de voormalige scheepswerf ‘De Biesbosch’, te Dordrecht.