3e Editie DordtYart
door Marijke Jansen

uit: Beelden Magazine
kwartaalblad voor ruimtelijk georiënteerde kunst
2# 2014 | jaargang 5, nr 66

Anja de Jong bij DordtYart
door Gaby van der Zee

uit: Picturablad
Teekengenootschap Pictura
grafisch ontwerp: Theun Okkerse
1/14 | jaargang 22, nr 1

Terug