Copyright:
© 2016 Anja de Jong
Voorstraat 151-153
3311 EN Dordrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anja de Jong.

 
Contact: Anja de Jong

Copyright:
© 2016 Anja de Jong
Voorstraat 151-153
3311 EN Dordrecht
The Netherlands

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, internet or otherwise, without written permission of Anja de Jong.

 
Contact: Anja de Jong

QTVR Panorama: © 2016 Frans van Lent
Website: © 2016 Hans van Arkel
 
Terug  -  Back